Top news

Who pays for t mobile extra korting shipping on returns?Common Shipping Questions, how does Nike charge for shipping?Free Weekly Newsletter, sign up for the free weekly newsletter with the best free shipping codes and coupons.Nike maintains websites all around the world and ships..
Read more
Check out the offers we have available and when youve found a korting drouwenerzand optimel deal you want to use, click on view deal or copy the code if needed.Vouchercloud picks If youre looking for lightweight luggage, Bags ETC has a great collection...
Read more

Kort verblijf vreemdelingen


kort verblijf vreemdelingen

Aanbeveling Waak erover dat u uw visumaanvraag vroeg genoeg indient (maar ten vroegste 3 maanden vór het begin van de voorziene reis om teleurstellingen en onnodige kosten te vermijden.
Zich informeren over de behandeling van een visumaanvraag.
Inreisverbod, een inreisverbod betekent dat u niet op het grondgebied van de Europese Unie mag verblijven voor een periode van minimaal én jaar en maximaal twintig jaar.
Als u zich niet aan dit verbod houdt, pleegt u een strafbaar feit.In dit geval is de voorafgaande raadpleging van de Dienst Vreemdelingenzaken vereist.Dit visum is ofwel eenvormig ( geldig voor het gehele Schengengrondgebied ofwel territoriaal beperkt (geldig voor het grondgebied van een of meerdere Schengenstaten, maar niet voor het gehele Schengengrondgebied).De Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland of de Koninklijke Marechaussee kunnen u namelijk in bijzondere gevallen de verplichting opleggen om u alsnog binnen drie dagen in persoon te melden bij de Vreemdelingenpolitie.Tussenlanding in Nederland, updates, meer nieuws, handig om te weten.De algemene regel is dat de geraadpleegde lidstaat binnen een termijn van 7 to 14 dagen een definitief antwoord geeft.Aanbeveling Wend u tot het gemeentebestuur voor alle aanvullende informatie over de praktische regels van deze procedure.De weigering om het gevraagde visum af te geven Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd om deze beslissing te nemen.
De Schengenstaat forever 21 online coupon code waarin u zult verblijven (enkele bestemming) is de Schengenstaat die bevoegd is voor het onderzoek van uw visumaanvraag.
Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie verschillende taken (informatie, maken van afspraak, ontvangst van de dossiers, enz.) toevertrouwd worden.
Indien uw reis verschillende bestemmingen omvat, wend u dan tot de Schengenstaat die uw hoofdbestemming vormt, in termen van duur of voorwerp van het verblijf.
Zijn geldigheidsperiode (maximum 5 jaar zie rubriek « VAN TOT ) en de duur van het toegestane verblijf (maximum 90 dagen zie rubriek duur VAN HET verblijf dagen) worden op basis van het onderzoek van de visumaanvraag vastgelegd.Wij kunnen geen verantwoording nemen voor procedures die inmiddels gewijzigd zijn.Indien deze Schengenstaat niet aanwezig is in het land waar u uw aanvraag indient, wend u dan tot de Schengenstaat die deze staat vertegenwoordigt.Wanneer u niet rechtmatig in Nederland verblijft, kunt u onder bepaalde omstandigheden in vreemdelingenbewaring worden gesteld.Enkele wettelijke referenties Verordening (EG).Het doel van een dergelijke visum is niet om je goibibo hotel promo code today permanent korting corpus optimel in Nederland te vestigen. .539/2001 van de Raad van (legt de lijst vast van de derde landen waarvan de onderdanen bij de overschrijding van de buitengrenzen van de Schengenstaten in het bezit moeten zijn van een visum) Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het.Om meer te weten over de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is, klik hier: Indien België niet aanwezig is in het land waar u verblijft, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat.
Hieronder vind je links naar diverse Belgische officiële overheid instanties.
Over het algemeen bevindt deze post zich in een aangrenzend land.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap